Izvještaj komisije o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata Srbolјuba Vukovića