Izvještaj o podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata mr Bojana Pavlovića