Извјештај о подобности теме докторске дисертације и кандидата мр Бојана Павловића