Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka motornog vozila“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale