Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка моторног возила“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале