Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja

Medicinski fakultet Foča “Program za podsticanje komunikacije kod djece sa smetnjama u razvoju”, Odluka Senata (01-S-23-LX/19)
Pedagoški fakultet Bijeljina “Sportska usavršavanja i edukacija”, Odluka Senata (01-S-65-I-LXII/19)
Pedagoški fakultet Bijeljina Obrazovanje vaspitača za rad u kazneno-popravnim zavodima“, Odluka Senata 01-C-193-I/20)
Filozofski fakultet Pale “Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje”, Odluka Senata (01-S-161-XVI/20)
Pedagoški fakultet Bijeljina Obrazovanje vaspitača za rad sa osobama treće životne dobi“, Odluka Senata (01-S-161-XVI/20)
Pedagoški fakultet Bijeljina Saradnik u nastavi za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju u osnovnoj školi“, Odluka Senata (01-S-162-XVI/20)
Pedagoški fakultet Bijeljina Program usavršavanja direktora obrazovnih institucija“ Odluka Senata (01-S-163-XVI/20)
Ekonomski fakultet Pale Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasljeđem”, Odluka Senata (01-C-232-LXV/19)
Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo “Obrazovanje iz oblasti geografskih informatičkih sistema u šumarstvu”, Odluka Senata (01-C-222-XIX/21)