Контакт особе за међународну сарадњу на Организационим јединицама

 • Машински факултет
 • доц. др Дејан Јеремић
  dejan.jeremic @ ues.rs.ba

 • Православни богословски факултет
 • виши асистент Горан Вучковић
  goranvucko13 @ gmail.com

 • Медицински факултет
 • доц. др Ненад Марковић
  markovic.nenad @ hotmail.com
  qaofficeuis @ gmail.com

 • Факултет за производњу и менаџмент
 • мр Марина Миличевић
  marina.milicevic @ fpm.ues.rs.ba

 • Факултет физичког васпитања и спорта
 • асистент Милан Зеленовић
  milanzeleni13 @ gmail.com

 • Филозофски факултет
 • доц. др Огњен Куртеш, продекан
  prodekan.nauka @ ff.ues.rs.ba

 • Економски факултет Брчко
 • мр Миодраг Перановић
  miodrag.peranovic @ efb.ues.rs.ba

 • Факултет пословне економије
 • виши асистент Ања Рајак
  anja.rajak @ fpe.unssa.rs.ba

 • Музичка академија
 • доцент Бартоломеј Станковић
  bartolomej.stankovic @ gmail.com

 • Академија ликовних умјетности
 • доц. др Нада Арнаут
  arnautnada @ gmail.com

 • Правни факултет
 • доц. др Сања Крешталица
  sanja.tepavcevic @ pravni.ues.rs.ba

 • Педагошки факултет
 • доц. др Небојша Митровић, продекан
  nebojsa.mitrovic @ pfb.ues.rs.ba

 • Електротехнички факултет
 • доц. др Младен Бањанин, продекан
  mladen.banjanin @ etf.ues.rs.ba

 • Технолошки факултет
 • доц. др Милан Вукић
  milan.vukic @ tfzv.ues.rs.ba