Оглас за упис на програме цјеложивотног учења на Филозофском факултету Источно Сарајево

Универзитет у Источном Сарајеву, чланица Филозофски факултет Источно Сарајево, позива заинтересоване кандидате за упис на курс у академској 2021/2022. години:Педагошко-психолошко и дидактичко-методичко образовање”.

  1. За пријаву на Оглас прилаже се сљедећа документација:
  2. Пријавни образац: https://www.ues.rs.ba/ccu/
  3. Овјерена копија дипломе
  4. Родни лист
  5. Увјерење о држављанству

Трошкови похађања наведенoг програма износе 750,00 КМ.

ОБАВЈЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ ДА ЈЕ ОГЛАС ОТВОРЕН ДО ПОПУЊАВАЊА ПРЕДВИЂЕНОГ БРОЈА ПОЛАЗНИКА ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА, KOJI ЋE БITI ОРГАНИЗОВАН У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ АКАДЕМСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ.

Уписну документацију кандидати могу послати путем поште или лично предати на адресу:

Филозофски факултет Источно Сарајево,
Алексе шантића 1,
71420 Пале
+387 57 227 410; +387 57 223 479
http://www.ff.ues.rs.ba/

За све додатне информације кандидати се могу обратити:

Универзитет у Источном Сарајеву,
Центар за цјеложивотно учење
Вука Караџића 30,
71126 Лукавица, Источно Сарајево,
+38757/320330; локал 115.
https://www.ues.rs.ba/ccu/

Оглас (ПДФ)