Контакт

проф.др Љубиша Владушић, руководилац Центра

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 ljubisa.vladusic@ues.rs.ba

проф. др Вера Ћевриз-Нишић, проректор за наставу

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 vera.cevriznisic@ues.rs.ba

Катарина Бошњаковић,

виши стручни сарадник за учење на даљину, цјеложивотно учење и алумни

 +387 57 320 330/115
 +387 57 320 330
 katarina.bosnjakovic@ues.rs.ba
 ccu@ues.rs.ba