Оглас за упис на програме цјеложивотног учења на Филозофском факултету Источно Сарајево