Оглас за упис на програмe цјеложивотног учења на Педагошком факултету у Бијељини

Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет у Бијељини позива заинтересоване кандидате за упис на један од сљедећих курсева, у академској 2020/2021. години:

  1. Образовање васпитача за рад са особама треће животне доби – завршен педагошки, учитељски или било који други наставнички факултет;
  2. Сарадник у настави за рад са дјецом с потешкоћама у развоју у основној школизавршен педагошки, учитељски или било који други наставнички факултет;
  3. Програм усавршавања директора образовних институција – завршен факултет;
  4. Образовање васпитача за рад у ученичким домовима – завршен педагошки, учитељски или било који други наставнички факултет;
  5. Образовање васпитача у казнено-поправним заводима – завршен педагошки, учитељски или било који други наставнички факултет.

За пријаву на Оглас прилаже се сљедећа документација:

  1. Пријавни образац: https://www.ues.rs.ba/ccu/;
  2. Овјерена копија дипломе;
  3. Родни лист;
  4. Увјерење о држављанству;
  5. Љекарско увјерење са мишљењем психолога.

Трошкови похађања наведених програма износе 700,00 КМ.

ОБАВЈЕШТАВАМО КАНИДАТЕ ДА ЈЕ ОГЛАС ОТВОРЕН ДО ПОПУЊАВАЊА ПРЕДВИЂЕНОГ БРОЈА ПОЛАЗНИКА ЗА СВАКИ НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА.

ПРОГРАМИ ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНИ У НЕКОЛИКО ЦИКЛУСА ТОКОМ АКАДЕМСКЕ ГОДИНЕ.

Уписну документацију кандидати могу послати путем поште или лично предати на адресу:
Педагошки факултет,
Семберских ратника бб.,
76300 Бијељина.
За све додатне информације кандидати се могу обратити:
Универзитет у Источном Сарајеву,
Центар за цјеложивотно учење
Вука Караџића 30,
71126 Лукавица, Источно Сарајево,
+38757/320330; локал 115.

https://www.ues.rs.ba/ccu/

Оглас (PDF)