Oglas za upis na programe cjeloživotnog učenja na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini

Univerzitet u Istočnom Sarajevu OJ Pedagoški fakultet u Bijeljini poziva zainteresovane kandidate za upis na jedan od sljedećih kurseva, u akademskoj 2020/2021. godini:

  1. Obrazovanje vaspitača za rad sa osobama treće životne dobi – završen pedagoški, učiteljski ili bilo koji drugi nastavnički fakultet;
  2. Saradnik u nastavi za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju u osnovnoj školizavršen pedagoški, učiteljski ili bilo koji drugi nastavnički fakultet;
  3. Program usavršavanja direktora obrazovnih institucija – završen fakultet;
  4. Obrazovanje vaspitača za rad u učeničkim domovima – završen pedagoški, učiteljski ili bilo koji drugi nastavnički fakultet;
  5. Obrazovanje vaspitača u kazneno-popravnim zavodima – završen pedagoški, učiteljski ili bilo koji drugi nastavnički fakultet.

Za prijavu na Oglas prilaže se sljedeća dokumentacija:

  1. Prijavni obrazac: https://www.ues.rs.ba/ccu/;
  2. Ovjerena kopija diplome;
  3. Rodni list;
  4. Uvjerenje o državljanstvu;
  5. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa.

Troškovi pohađanja navedenih programa iznose 700,00 KM.

OBAVJEŠTAVAMO KANDIDATE DA JE OGLAS OTVOREN DO POPUNJAVANJA PREDVIĐENOG BROJA POLAZNIKA ZA SVAKI NAVEDENI PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA.

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA BIĆE ORGANIZOVANI U NEKOLIKO CIKLUSA TOKOM AKADEMSKE GODINE.

Upisnu dokumentaciju kandidati mogu poslati putem pošte ili lično predati na adresu:
Pedagoški fakultet,
Semberskih ratnika bb.,
76300 Bijeljina.
Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
Centar za cjeloživotno učenje
Vuka Karadžića 30,
71126 Lukavica, Istočno Sarajevo,
+38757/320330; lokal 115.
https://www.ues.rs.ba/ccu/

Oglas (PDF)