Старт / Обавјештења – Медицински факултет

Обавјештења – Медицински факултет

Медицински факултет –коначна ранг листа, први уписни рок

Коначна ранг листа са првог уписног рока првог циклуса студија академске 2020/21. године: Студијски програм Медицина – ранг листа Студијски програм Здравствена њега – ранг листа Студијски програм Стоматологија – ранг листа Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација – ранг листа

Прочитајте

Медицински факултет – прелиминарна ранг листа, први уписни рок

Прелиминарне ранг листе са првог уписног рока првог циклуса студија академске 2020/21. године: Студијски програм Медицина – ранг листа Студијски програм Здравствена њега – ранг листа Студијски програм Стоматологија – ранг листа Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација – ранг листа

Прочитајте

Јавна одбрана докторске дисертације в. асист. др Јелене Владичић Машић

В. асист. др Јелена Владичић Машић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом “ИМУНОХИСТОХЕМИЈСКЕ И МОРФОМЕТРИЈСКЕ КАРАKТЕРИСТИКЕ ЋЕЛИЈА ЕРИТРОЦИТОПОЕЗЕ У ЈЕТРИ ХУМАНОГ ЕМБРИОНА И ФЕТУСА” Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 20.07.2020. године са почетком у 12:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи. Прилог: Обавјештење

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Векослав Митровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна област Неурологија (ужа образовна област: Неурологија, предмети: Неурологија, Неурологија и психијатрија, Неуропсихијатрија, Медицинска етика и Медицина и друштво. Прилог: Извјештај

Прочитајте