Start / Obavještenja – Medicinski fakultet

Obavještenja – Medicinski fakultet

Izvještaj komisije o izboru u zvanje docenta

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Farmakologija i farmacija ( uža obrazovna oblast Farmakologija sa kliničkom farmakologijom predmeti: Farmakologija i toksikologija, Stomatološka farmakologija ) – dr Dragana Drakul Prilog: Izvještaj dr Dragana Drakul

Pročitajte

Izvještaj komisije o izboru u zvanje višeg asistenta

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast Hirurgija (uža obrazovna oblast Hirurgija) – Potpara dr Dalibor, Starović dr Vanja i Veljović dr Đorđe Prilog: Izvještaj Potpara dr Dalibor, Starović dr Vanja i Veljović dr Đorđe

Pročitajte

Javna odbrana doktorske disertacije – Stanojević dr Mihael

Stanojević dr Mihael, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „ISPITIVANjE VRIJEDNOSTI RETENCIJE KOD HOMOLOGIH I HETEROLOGIH PAROVA KONUS KRUNA NA IMPLANTATIMA“. Javna odbrana doktorske disertacije biće održana 02.11.2018. godine sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Doktorska disertacija je dostupna …

Pročitajte