Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка лабораторијске опреме – микроскоп“ за потребе Медицинског факултета Фоча