Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата др Николине Дукић