Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка гума за моторна возила” за потребе Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву