Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка робе за репрезентацију (кафа, чај и сродни производи)”, за потребе Правног факултета Пале