Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje asistenta, uža naučna oblast Mašinstvo, kandidat Brankica Čomić