Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka goriva za automobil” za potrebe Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje