Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka goriva za automobil“ za potrebe Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje