Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast Druga inženjerstva i tehnologije, kandidat ma Milica Radovanović