Интерни конкурс за избор декана Технолошког факултета Зворник