Obavještenje

Obavještavaju se svi zainteresovani da će dana 02.11.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 časova na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, kandidat Sandra Petričević diplomirani inženjer hemijske tehnologije – 240 ECTS , javno braniti (završni) master rad pod nazivom: „Uticaj procesnih parametara na morfološke karakteristike fino precipitiranog hidrata i metode karakterizacije“.

Prilog: Obavještenje