Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka lož ulja“ za potrebe Tehnološkog fakulteta Zvornik