Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка лож уља“ за потребе Технолошког факултета Зворник