Obavještenje o odbrani master rada kandidata Aleksandre Josipović