Обавјештење о одбрани мастер рада кандидата Александре Јосиповић