Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) – grupa predmeta Grafički dizajn, kandidat Milica Samardžić