Izvještaj o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje docenta za užu naučnu/umjetničku oblast Umjetnost (Stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva ), grupa predmeta Grafika, kandidat mr Irena Stopić