Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну/умјетничку област Умјетност (Стваралаштво-сви облици стваралаштва ), група предмета Графика, кандидат мр Ирена Стопић