Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka usluga osiguranja” za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo LOT3- Osiguranje imovine Elektrotehničkog fakulteta