Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка услуга осигурања” за потребе Електротехничког факултета Источно Сарајево ЛОТ3- Осигурање имовине Електротехничког факултета