Category Archives: Vijesti – Elektrotehnički fakultet

Međunarodni naučno-stručni skup “Infoteh-Jahorina 2023”, u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta...
Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. Božidar Popović, prodekan za nastavu prof....
Predstavnici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dekan prof. Božidar Popović i prof. Slobod...