Na Filozofskom fakultetu održan Međunarodni naučni skup “Nauka i stvarnost”

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u subotu, 18. maja, održan je Međunarodni naučni skup “Nauka i stvarnost” koji je okupio više od 100 učesnika sa 20 univerziteta iz zemalja širom Evrope i svijeta.

Dekan Filozofskog fakulteta prof. dr Vladan Bartula izrazio je zadovoljstvo što Fakultet 19. put organizuje naučnu konferenciju, zajedno sa sedam partnerskih univerziteta i četiri naučno-istraživačka centra.

Prorektor za nauku i istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Jelena Krunić istakla je da konferencija predstavlja jedan od prepoznatljivih događaja u kalendaru naučnih zbivanja, ne samo u zemlji, nego i regionu.

Profesor sa Univerziteta u Poatjeu u Francuskoj Sanja Bošković Danojlić istakla je da je ovaj univerzitet dugogodišnji partner Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a da je u prethodnonom periodu posebna saradnja razvijena sa Filozofskim fakultetom Pale, koja se ne tiče samo nastavnih programa i razmjene studenata, već i naučno-istraživačkog rada.

Ona je navela da je iz Francuske došlo 11 profesora i izrazila uvjerenje da će saradnja sa Filozofskim fakultetom Pale u narednom periodu postati još polodotvornija.

Profesor Fakulteta za književnost i jezike Univerziteta u Poatjeu i Rukovodilac Centra za francuske i frankofone studije pri Filozofskom fakultetu Univeziteta u Istočnom Sarajevu Frederiko Valetopulos izrazio je zadovoljstvo rezultatima koje Centar postigao u prvoj godini rada i obećao nastavak podrške u realzaciji projekata vezanih za promociju francuskog jezika i kulture.