Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka ozvučenja” za potrebe Filozofskog fakulteta Pale