Старт / Вијести – Филозофски факултет

Вијести – Филозофски факултет

Седма студентска конференција на Филозофском факултету

Позивамо студенте првог, другог и трећег циклуса студија научних дисциплина које се изучавају на  Филозофском   факултету  Пале  да   пошаљу  пријаву  за излагање   рада  на  научно-стручној конференцији СЕДМА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА која  ће се  одржати 31. 10. 2020. године на Филозофском факултету Пале. Пријава  мора  да  садржи име и презиме аутора,  наслов …

Прочитајте

Извјештај комисије о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације – Натали Нинковић

Извјештај комисије о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом Значај раног учења предшколске дјеце и развој компетенција у 21. вијеку, Филозофски факултет Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Радославка Сударушић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Библиотекарство, Филозофски факултет Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Бојана Ласица

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Библиотекарство, Филозофски факултет Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Далиборка Шкипина

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор или доцент, ужа научна/умјетничка област Општа педагогија, Филозофски факултет Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент – Стефан Вукојевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент,  ужа научна област Компаративна политика, Филозофски факултет Палe Прилог: Извјештај

Прочитајте

Студенти Филозофског факултета учествовали у семинару Пекиншког института за технологију (БИТ)

Студeнти Кaтeдрe зa синoлoгиjу Филoзoфскoг фaкултeтa Универзитета у Источном Сарајеву, чaк и у вриjeмe пaндeмиje, имaли су дрaгoцjeну прилику да буду диo прeстижнoг интeрнaциoнaлнoг сeминaрa кojи свaкe гoдинe oргaнизуje Пeкиншки институт зa тeхнoлoгиjу (БИT). Студeнти су интeнзивнo учeствoвaли и били интeгрaлни диo oвe љeтњe шкoлe кoja je трajaлa осам сeдмицa. …

Прочитајте