Обавјештење о одбрани мастер рада кандидата Драгане Ашћерић