Обавјештење о одбрани мастер рада, кандидат Драгана Шкулетић