Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Зоологија, кандидат Маја Палангетић