Pravilnici

Pravilnik o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19.02.2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 26.03.2015. godine

Pravilnik o dodjeli povelje, plakete, zahvalnice i drugih priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professora emeritusa

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o postupku ekvivalencije

Pravilnik o organizovanju vanrednog studija

Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama

Pravilnik o uplati i raspodjeli finansijskih sredstava na doktorskim studijima

Pravilnik o organizaciji i radu katedri

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.09.2015. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 04.03.2016. godine

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zasposlenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o organizovanju i realizaciji programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Pravilnik o dopuni Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi 26.12.2013. godine

Pravilnik o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 18.12.2014. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 22.01.2015. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 26.03.2015. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja 11.09.2015.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 24.03.2016. godine

Pravilnik o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.03.2015. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 07.04.2016. godine

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2015. godine

Pravilnik o korišćenju mobilnog i službenog telefona Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 25.11.2015. godine

Pravilnik o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta od 01.03.2012. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora i pomoćnika rektora Univerziteta od 25.11.2015. godine

Pravilnik o radu naučno-istraživačkih centara Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda – prečišćen tekst

Pravilnik o udžbeniku na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o postupku izbora, imenovanja i razrješavanja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora, imenovanja i razrješenja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 24.12.2015. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o kućnom redu Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 17.05.2016. godine

Pravilnik o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta 30.12.2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu centara 30.12.2016. godine

Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 30.12.2016. godine

Pravilnik o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 30.12.2016. godine

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 15.02.2017. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta UIS 23.02.2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.02.2017. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja 06.04.2017. godine

Pravilnik o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama 10.04.2017. godine

Izmjena Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu UIS-a 26.04.2017. godine

Pravilnik priznanja 05.05.2017. godine

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.05.2017. godine

Pravilnik o procedurama realizacije programa međunarodne saradnje Erasmus plus(KA2) na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 22.05.2017. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu - 21.07.2017. godine