Правни факултет

  • О Факултету
  • Студијски програми
  • Контакт


Правни факултет основан је академске 1994/95. године у Илиџи, а 1996. године сједиште Факултета је премјештено у Пале. Настава се успјешно реализује на првом и другом циклусу студија. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву препознатљив је у Републици Српској као водећа установа правног образовања у њеном источном дијелу по највишим стандардима извођења правно-образовног процеса и захтјеваног знања, те по својим дипломантима који заузимају важне положаје у републичким органима и заједничким институцијама БиХ.

Правни факултет традиционално организује научне скупове на којима учествују еминентни представници правне науке и струке, као и предавања професора, истакнутих правних стручњака са страних универзитета.

Правни факултет издаје часопис за правне и друштвене науке „Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву“.

Савез студената Правног факултета једино је студентско представничко тијело на Факултету преко којег студенти остварују своја права и обавезе. Активност и дјеловање Савеза студената испољавају се у двије области: академској (секција за бесједништво/реторику, дебатни клуб, учешће у раду Наставно-научног вијећа Факултета, реализација пројеката са домаћим и страним невладиним организацијама, амбасадама страних земаља у БиХ) и спортској области.

 

 

 

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса и студијског програма који су завршили:

I циклус студија

    • Студијски програм Право (одјељења у Палама, Бијељини и Сребреници), 240 ECTS, 4 године - дипломирани правник

 

II  циклус студија

  • Студијски програм Право, 60 ECTS, 1 година, три смјера:
  1. Јавно право - мастер права
  2. Грађанско право (два модула: Грађанско право – грађанскоправни модул и Грађанско право – привредноправни модул) - мастер права
  3. Кривично право - мастер права

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Правни факултет
Алексе Шантића бр. 3
71 420 Пале
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 57 226 609
+387 57 226 892
pravni@teol.net
http://www.pravnifis.rs/