Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка услуге осигурања – ЛОТ 4 Осигурање студената” за потребе Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву