Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка канцеларијског материјала” за потребе Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву