Regulations and Documents

Quality Policy
Rules of Procedure of the Quality Assurance Committee
Regulations on Quality Assurance
Regulations on self-evaluation and quality assessment

Поступак извођења мјера за побољшање квалитета рада на Универзитету
Oбразац 1 - захтјев за мјеру за побољшање квалитета рада Универзитета
Образац 2 - налог за мјеру за побољшање квалитета рада Универзитета
Образац 3 - извјештај о реализацији мјере за побољшање квалитета рада Универзитета

Поступак унутрашње провјере квалитета
Дијаграм тока интерне провјере
Образац 1 - Годишњи план интерних провјера
Образац 2 - Захтјев за интерну провјеру
Образац 3 - Обавјештење о интерној провјери
Образац 4 - Налог за интерну провјеру
Образац 5 - Програм и план интерне провјере
Образац 6 - Контролни лист за интерну провјеру
Образац 7 - Налаз интерне провјере
Образац 8 - Извјештај о интерној провјери

Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Прилог 1 - Анкетна питања
Прилог 2 - Корисничко упутство за студенте
Прилог 3 - Корисничко упутство за сараднике за осигурање квалитета
Прилог 4 - Репрезентативан број одговора
Development Strategy 2007-2013
Regulations on internal organization and sistematisation of work positions
Code of Professional Ethics
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о дисциплинском поступку и одговорности студената

Поступак предлагања и усвајања студијских програма
Образац 1 - наставни план
Образац 2 - наставни програм

Magna Charta Universitatum
The Lisbon Convention
The Sorbonne Declaration
The Bologna Declaration
Salamanca Convention
The Prague Communiqué
The Berlin Communiqué
Бергенски комунике
ENQA Standards and Guidelines for Quality Assurance
London Communiqué 2007
Communiqué from the 2009 Leuven
Budapest-Vienna Declaration 2010
Bucharest Communique 2012
Revidirani ESG za osiguranje kvaliteta
Jerevanski komunike 2015
Diploma Supplement - model
Diploma Supplement - manual
Higher Education Qualifications Framework in BiH
Qualifications Framework implementation in BiH
Recognition - national action plan
Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education
Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education - Implementation
Decision on the Criteria for accreditation of higher education institutions in Bosnia and Herzegovina
Guidelines to the Criteria for the accreditation of higher education institutions in Bosnia and Herzegovina