Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна област Сточарство, Пољопривредни факултет