Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovnog ili vanrednog profesora, uža naučna oblast Stočarstvo, Poljoprivredni fakultet