Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке (страна 30)

Тендери и јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку Јавне набавке „Набавка материјала за одржавање чистоће“, за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга репрезентације

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга репрезентације (услуге ресторана) за потребе Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Позив

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку Јавне набавке „Набавка канцеларијског материјала“, за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку са референцом „Рачунарска опрема и потрепштине“ за потребе Економског факултета Брчко Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга штампања“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: „Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism / CULTURWB“ Прилог: Одлука

Прочитајте

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора за јавну набавку услуга осигурања за потребе Факултета пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте