Одлука о избору најповољнијег понуђача „ЛОТ 1- Набавка канцеларијског материјала- папирни и архивски производи“ за потребе Медицинског факултета Фоча