Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača „LOT 1- Nabavka kancelarijskog materijala- papirni i arhivski proizvodi“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča